Birleşme Sözleşmesi
 • Dosya Adı
  1436449428test-file.pdf
 • Sözleşmenin Yönetim Kurulunca Kabul Tarihi
  01.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Birleşme Raporu
 • Dosya Adı
  1436449463test-file.pdf
 • Raporun Yönetim Kurulunca Kabul Tarihi
  02.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Son Üç Yılın Finansal Tabloları
 • Dosya Adı
  1436449497test-file.pdf
 • Finansal Tablo Tipi
  Test Tablo
 • Yıl
  2010
 • Dönem
  Birinci Dönem
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Yıllık Faaliyet Raporu
 • Dosya Adı
  1436449531test-file.pdf
 • Yıl
  2011
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
 • Dosya Adı
  1436449582test-file.pdf
 • Yıl
  2011
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Ara Bilançolar
 • Dosya Adı
  1436449606test-file.pdf
 • Finansal Tablo Tipi
  Test Tablo
 • Yıl
  2014
 • Dönem
  Birinci Dönem
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Belgelerin Nerelerde İncelemeye Hazır Tutulduğu İlanı
 • Dosya Adı
  1436450452test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  29.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Birleşmeye Katılan Şirketlerin Alacaklılarına Yapılan İlan
 • Dosya Adı
  1436450713test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  30.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
 • Dosya Adı
  1436450488test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  30.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Bölünme Sözleşmesi
 • Dosya Adı
  1436450532test-file.pdf
 • Sözleşmenin Yönetim Kurulunca Kabul Tarihi
  21.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Bölünme Planı
 • Dosya Adı
  1436450580test-file.pdf
 • Planın Yönetim Kurulunca Kabul Tarihi
  13.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Bölünme Raporu
 • Dosya Adı
  1436450596test-file.pdf
 • Raporun Yönetim Kurulunca Kabul Tarihi
  22.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Son Üç Yılın Finansal Tabloları
 • Dosya Adı
  1436450636test-file.pdf
 • Finansal Tablo Tipi
  Test Tablo
 • Yıl
  2018
 • Dönem
  Birinci Dönem
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Yıllık Faaliyet Raporları
 • Dosya Adı
  1436450690test-file.pdf
 • Yıl
  2010
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Ara Bilançolar
 • Dosya Adı
  1436450663test-file.pdf
 • Finansal Tablo Tipi
  Test Tablo
 • Yıl
  2010
 • Dönem
  Birinci Dönem
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Belgelerin Nerelerde İncelemeye Tutulduğu İlanı
 • Dosya Adı
  1436450713test-file.pdf
 • Bölünme Kararının Alındığı Tarih
  09.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Bölünmeye Katılan Şirketler Tarafından Alacaklılara Yapılan İlan
 • Dosya Adı
  1436450730test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  09.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Fesih Davası Açıldığı İlanı
 • Dosya Adı
  1436450774test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  14.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Fesih Davasına İlişkin Mahkeme Kararı
 • Dosya Adı
  1436450790test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  15.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Mütemerrit Pay Sahibine Yapılan Davet ve İhtar
 • Dosya Adı
  1436450820test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  14.07.2015
 • Gönderim Tarihi
  16.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Yönetim Kurulunun Mütemerrit Pay Sahibinin Senedini İptal Etmesine İlişkin Kararı
 • Dosya Adı
  1436450839test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  15.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Şirketin Sona Ermiş Olduğuna İlişkin Alacaklılara Yapılan İlan
 • Dosya Adı
  1436450851test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  20.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
İç Yönerge
 • Dosya Adı
  1436451256test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  30.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Kurumsal Temsilci Çağrısı
 • Dosya Adı
  1436451269test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  21.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Genel Kurul Çağrısı
 • Dosya Adı
  1436451306test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  07.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi İlanı
 • Dosya Adı
  1436451372test-file.pdf
 • Erteleme Kararı Tarihi
  22.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 • Dosya Adı
  1436451393test-file.pdf
 • Toplantı Tarihi
  15.07.2015
 • Toplantı Türü
  Test Toplantı
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı Tutanağı
 • Dosya Adı
  1436451451test-file.pdf
 • Toplantı Tarihi
  15.07.2015
 • İmtiyazlı Pay Bilgisi
  Bla Bla Bla
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
İptal veya Butlan Davasının Açıldığı İlanı
 • Dosya Adı
  1436451481test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  29.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Genel Kurul Kararına İlişkin Mahkeme Kararı
 • Dosya Adı
  1436451495test-file.pdf
 • Tescil Tarihi
  17.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararı
 • Dosya Adı
  1436451519test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  30.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  09.07.2015
 • İndir
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Arttırım İlanı
 • Dosya Adı
  1436523386test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  21.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılmasının Esasları İlanı
 • Dosya Adı
  1436523413test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  22.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Sermaye Azaltılmasına İlişkin Açıklamalar
 • Dosya Adı
  1436523434test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  23.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Alacaklılara Yapılan İlan
 • Dosya Adı
  1436523444test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  24.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Yönetim Kurulunu Rüçhan Hakkı Raporu
 • Dosya Adı
  1436523453test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  25.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Rapor
 • Dosya Adı
  1436523460test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  26.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Yönetim Kurulunun Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılmasına İlişkin Kararı
 • Dosya Adı
  1436523497test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  26.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Kanunun 198 inci Maddesi Uyarınca Açıklama
 • Dosya Adı
  1436523826test-file.pdf
 • Gerçekleşme Tarihi
  01.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin ve Yakınlarının Payları İle İlgili Olarak Yapacakları Açıklama
 • Dosya Adı
  1436523833test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  14.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Şirketler Arasında Yapılan Hakimiyet Sözleşmesi
 • Dosya Adı
  1436523839test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  29.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Şirketteki Pay Sahipliğinin Tek Olması İlanı
 • Dosya Adı
  1436523847test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  22.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Şirket Sözleşmesi ve Değişiklikler
 • Dosya Adı
  1436523852test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  21.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Bir İşletme veya Aynın Devralınmasına veya Kiralanmasına İlişkin Sözleşme
 • Dosya Adı
  1436523880test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  16.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
 • Dosya Adı
  1436523865test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  20.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Yönetim/Müdürler Kurulunun Pay Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Çağrı İlanı
 • Dosya Adı
  1436523873test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  28.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Elektronik Toplantı Sistemlerine İlişkin Teknik Rapor
 • Dosya Adı
  1436523893test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  14.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Gemi Sicilinden Silinme İlanı
 • Dosya Adı
  1436523899test-file.pdf
 • İlan Tarihi
  16.07.2015
 • Yüklenme Tarihi
  10.07.2015
 • İndir
Gelir Tablosu
 • Dosya Adı
  1442489054test-file.pdf
 • Yüklenme Tarihi
  17.09.2015
 • İndir
Bilanço
 • Dosya Adı
  1442489118deneme.pdf
 • Yüklenme Tarihi
  17.09.2015
 • İndir
Nakit Akım Tablosu
Öz Sermaye Değişim Tablosu